Aanpassingen MIA en EIA, wat betekent dat voor jou?

“Aanpassingen in fiscale milieusubsidies stuiten op onbegrip”, zo kopte het Financieel Dagblad drie weken geleden. Er is de laatste tijd flink wat te doen over de aanpassingen in de milieu-investeringsaftrek (MIA) en energie-investeringsaftrek (EIA) die op 1 januari van dit jaar wet zijn geworden. We zitten midden in een energietransitie die erom vraagt dat alle partijen alle zeilen bijzetten en dan lijkt het tegenstrijdig om de stimulering van verdere verduurzaming af te bouwen . Gedeeltelijk kon het kabinet niet anders vanwege de aanscherping van de Europese staatssteunregels. Maar de afbouw gaat verder. Wat verandert er nu precies? En wat voor gevolgen heeft dat voor u?

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Zolang je een investering die op de Milieulijst staat binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting1 meldt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), kom je in aanmerking voor een aftrekpost van 27%, 36% of 45%, afhankelijk van de categorie Dat kan een netto belastingbesparing opleveren van 11,6% van het investeringsbedrag. Zonde om te laten liggen!

Vanaf 2024 zijn een flink aantal bedrijfsmiddelen van de Milieulijst geschrapt. De drijvende kracht achter deze veranderingen zijn de strengere Europese staatssteunregels en het idee dat de hoge aanschafkosten voor verduurzaming niet langer een knelpunt vormen. Ook vindt het kabinet dat sommige investeringen inmiddels gangbaar zijn geworden en dus geen stimulering meer nodig hebben.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De energie-investeringsaftrek leidt in 2024 tot een aftrekpost van 40% van de aanschafkosten van bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen. In 2023 was dit nog een aftrekpost van 45,5%. Net als bij de MIA, geldt als voorwaarde voor de toepassing van de EIA ook een meldtermijn van 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting1. De EIA geldt alleen voor bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan. De Energielijst is ook aangepast, om gelijke redenen als aanpassing van de Milieulijst.

Welke investeringen leveren geen fiscaal voordeel meer op?

Voorbeelden van investeringen die niet meer leiden tot een fiscale aftrekpost, zijn:

  • Warmtepompen in nieuwe gebouwen. De EIA geldt alleen nog voor warmtepompen in bestaande gebouwen.
  • Accu’s voor de opslag van duurzaam opgewerkte elektriciteit, voor zover deze niet gekoppeld zijn aan een eigen duurzame energie-opwekinstallatie. Koppel je deze wél direct aan een eigen installatie, blijft de EIA van toepassing.
  • Zonnepanelen met een vermogen van méér dan 55 kW. De EIA is slechts toepasbaar voor kleinere vermogens. Voor grotere vermogens kan onder voorwaarden wel weer SDE++-subsidie worden aangevraagd.
  • Waterstof aangedreven werktuigen.
  • Elektrische oplaadpunten voor voer- of werktuigen.

Zijn er ook nog nieuwe mogelijkheden?

Er zijn zeker ook nieuwe bedrijfsmiddelen en investeringsmogelijkheden opgenomen op de Energie- en Milieulijst. Denk hierbij aan:

  • kosten voor (advies over) de energieprestatieverbetering van gebouwen.
  • een tapsysteem voor water en frisdranken om het gebruik van wegwerpverpakkingen te verminderen.

Ontdek jouw mogelijkheden!

Ondanks een mogelijke vermindering of zelfs wegvallen van deze fiscale incentive kunnen investeringen in verduurzaming zowel voor het milieu als voor de portemonnee voordelig zijn! We denken graag mee over de terugverdientijd en optimale timing van deze investeringen. We kunnen hierbij ook kijken welke strategie het beste aansluit bij jouw duurzame ambities.

Neem vandaag nog contact op met ons om samen te bekijken hoe jouw onderneming kan profiteren van de fiscale (subsidie)mogelijkheden.

 

1  Het ondertekenen van de offerte of opdrachtbevestiging, dus ongeacht wanneer de levering plaatsvindt of wanneer het bedrijfsmiddel in gebruik genomen wordt. Deze driemaands-termijn is een harde deadline!

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?

Als je wilt weten hoe het is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten