Brenda behaalt Master of Science!

Onze collega Brenda Wellerdieck, Assistent Accountant bij Actan Adviseurs & Accountants, heeft afgelopen vrijdag haar diploma Master of Science in ontvangst mogen nemen. Als onderdeel van de Master of Science heeft Brenda een masterscriptie moeten schrijven. In haar masterscriptie heeft zij beoordeeld in hoeverre de inspecties van PCAOB effectief zijn in het verbeteren van de auditkwaliteit.

Brenda; “De PCAOB is een organisatie in Amerika die onder andere inspecties uitvoert bij accountantskantoren om toezicht te houden op de controle van beursgenoteerde bedrijven. Tijdens de inspectie duidt de PCAOB aan of er tekortkomingen zijn waaruit blijkt dat de een onjuiste controleverklaring heeft afgegeven. Uit de wetenschappelijke literatuur blijken verschillende argumenten waarom de PCAOB middels het inspectieproces wel of niet bijdraagt aan het verbeteren van de auditkwaliteit. Een van de argumenten waarom de inspecties van de PCAOB bijdragen aan het verbeteren van auditkwaliteit is het feit dat de PCAOB voldoende middelen heeft om zijn macht op te leggen. Een van de argumenten waarom de PCAOB niet zou bijdragen aan het verbeteren van de auditkwaliteit ziet toe op documentatie. De inspecties zorgen voor onnodig veel checklists en documentatie in controledossiers, deze overbodige documentatie zorgt voor een daling in de auditkwaliteit. Er ontstaat een ‘box-checking’ cultuur. Uit de resultaten van mijn masterscriptie blijkt dat er geen significante verschillen zijn tussen de verandering in auditkwaliteit na de inspectie voor bedrijven die zijn gecontroleerd door geïnspecteerde accountantskantoren ten opzichte van bedrijven die zijn gecontroleerd door niet-geïnspecteerde accountantskantoren.“.

Wij feliciteren Brenda met het behalen van haar Master of Science!!

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?
Als je wilt weten hoe is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten