De markt van fusies en overnames floreert

Volgens BNR werden er in de eerste maanden van 2021 maar liefst 232 fusies en overnames aangekondigd op de Nederlandse markt. Gezamenlijk goed voor meer dan 13 miljard euro. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2020, hetgeen blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd na onderzoek van KPMG. De markt van fusies en overnames floreert dus momenteel. Maar wat is de reden dat de overnamemarkt op dit zo goed gedijt en is dit voor u als ondernemer ook een goed moment om een transactie aan te gaan?

De reden dat het aantal fusies en overnames momenteel naar een recordhoogte is gestegen is tweeledig. Iedereen is op zoek naar rendement omdat er veel geld in de markt is en ook de rente staat laag. De grote vraag zorgt ervoor dat partijen een hoger bedrag moeten neerleggen dan een jaar geleden. Daarmee lijkt het momenteel een goed moment om de beslissing te maken om een transactie aan te gaan.

Bij Sophista zien we dat de florerende markt ook binnen het MKB gaande is. Sinds afgelopen jaar closen we elke maand minimaal een transactie met ons team. Niet alleen strategische partijen zijn op zoek naar kansen, ook investeerder zijn erg actief in de markt. Toch zijn er ook sectoren die het moeilijker hebben. De COVID19 pandemie heeft een niet te missen impact gehad. Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020, was er behoorlijke onzekerheid. Een aantal klanten van Sophista wilde gas terugnemen en vroegen om het traject even on hold te zetten. Na een aantal weken kwam het vertrouwen gelukkig weer terug en konden we weer vol gas verder. De sectoren die meer dan gemiddeld geraakt zijn, worden ook lager gewaardeerd. Dit komt ook naar voren uit de Brookz overname barometer van H2-2020. Deze stand van de globale overnamemarkt in het MKB geeft onder meer de gemiddelde EBITDA multiple per sector weer. IT-dienstverlening & softwareontwikkeling staat daarin het hoogst met een multiple van 6,5. Onderaan de lijst staat de sector detailhandel, daar daalde de EBITDA multiple naar 3,05.

Ben je ondernemer en actief in de detailhandel? Dit betekent niet dat het sowieso niet het juiste moment is om te verkopen. Het is van belang om je te blijven onderscheiden en te innoveren als ondernemer, o.a. door digitale vernieuwing en service. Ben je in staat te vernieuwen en je te onderscheiden van je concurrenten dan zal je gezien worden als een parel binnen de sector. En ook hiervoor is de markt momenteel goed.

Ook de verwachtingen voor 2021 zijn bijzonder goed te noemen. Er is vertrouwen en het gevoel heerst dat bij het verder onder controle krijgen van de COVID-19 pandemie dit vertrouwen alleen maar verder zal toenemen. De vraag is wel wat er gebeurd met bedrijven in zwaar getroffen sectoren als de steunmaatregelen van de overheid stoppen. Zullen zij in staat zijn om te overleven of zal er voor deze bedrijven een trend ontstaan van disstressed overnames welke de prijsvorming binnen de gehele overnamemarkt zullen termperen? De tijd zal het leren. Ons advies, blijf innoveren!

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?
Als je wilt weten hoe is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten