De opties bij belastingheffing op (aandelen)opties, wat verandert er?

Het inmiddels alweer twee weken geleden gepubliceerde Belastingplan 2022 kende geen grote, fundamentele aanpassingen van ons belastingstelsel. Hoe nodig die ook zijn! Toch verandert er per 1 januari 2022 wel het één en ander. Zo wordt het aantrekkelijker als werkgever om aandelenopties uit te geven aan werknemers om hen te verbinden aan het bedrijf. 

 

Aandelenopties voor uw werknemers 

Een aandelenoptie geeft een werknemer de mogelijkheid gedurende een vooraf afgesproken periode voor een vooraf afgesproken prijs, aandelen te kopen in het bedrijf waar hij of zij voor werkt. Als de werknemer de aandelenoptie uitoefent, ontvangt diegene aandelen en wordt de werknemer dus ook aandeelhouder van het bedrijf.  

Veel startups en scaleups maken gebruik van werknemersparticipatieplannen om hun werknemers te binden. Ze kunnen vaak nog geen hoog salaris bieden en een aandeel in het bedrijf is dan een mooie aanvulling. Ook stimuleert dit de gezamenlijke inspanning om de onderneming verder te laten groeien. In het buitenland zijn optieregelingen een veelvoorkomend instrument en veel buitenlandse investeerders wensen een optieregeling voor werknemers. In Nederland liepen de startups en scaleups echter tegen het probleem aan dat deze optieregelingen tot liquiditeitsproblemen kunnen leiden bij hun werknemers. Maar de oplossing is nabij! 

 

Hoe werkt zo’n aandelenoptie fiscaal? 

Onder de huidige regels wordt het voordeel dat wordt behaald bij uitoefening van de aandelenoptie – dus bij de verkrijging van de aandelen – in de belastingheffing betrokken als loon. Zeker bij startups en scaleups komt het echter regelmatig voor dat de aandelen op dat moment nog niet verhandelbaar zijn, waardoor deze heffing niet kan worden betaald met liquiditeiten verkregen door de verkoop van de aandelen. 

 

Gevolgen Belastingplan 2022

Het wetsvoorstel dat is opgenomen in het Belastingplan 2022 wil dit probleem oplossen. Volgens het wetsvoorstel wordt het heffingsmoment verschoven naar het moment waarop de aandelen verhandelbaar worden. Dit betekent dat de belasting wordt verschuldigd op het eerste moment waarop de werknemer de aandelen kan verkopen. De mogelijkheid blijft overigens bestaan om de oude regeling toe te passen waardoor de belastingheffing plaatsvindt op het moment van uitoefenen van de opties. Voor de berekening van de te betalen belasting wordt aangesloten bij de waarde in het economisch verkeer op het moment van heffing. Een keuze voor de oude regeling kan dus fiscaal voordelig uitpakken als de waarde van de aandelen op het moment van uitoefening van de opties lager is dan op het latere moment van verhandelbaar worden van die aandelen. 

Hoewel de wetswijziging is ingegeven vanuit een roep van de startups en scaleups (vertegenwoordigd door Techleap) geldt de nieuwe regeling voor elke belastingplichtige.  

 

Meer weten? 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw werknemer te laten participeren? Of bent u benieuwd of dit voor uw organisatie interessant is? Neem contact op met Abel de Vries (abel.de.vries@actan.nl). Abel vertelt u er graag meer over.

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?

Als je wilt weten hoe het is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten