De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking

Na een langdurig wetgevingsproces trad op 1 juli jl. de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (‘WBTR’) in werking. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over het toezicht, taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.

In het algemeen kan gezegd worden dat de wijzigingen de verschillen tussen de stichting enerzijds en de NV en BV anderzijds kleiner maken. De WBTR zorgt er voor dat meer wettelijke verplichtingen op stichting bestuurders komen te rusten. Als bestuurder van een stichting of vereniging heeft de WBTR gevolgen voor uw rol als bestuurder. Daarbij zijn de volgende acties van belang!

  • Eerste actiepunt is om de statuten en interne reglementen door een jurist te laten scannen op de WBTR. Daar vloeien weer concrete actiepunten uit qua aanpassing van de statuten en reglementen. Dat verschilt per organisatie omdat het afhangt van het bestuursmodel, de soort organisatie en activiteiten, de inhoud van huidige statuten, de sector etc
  • Tweede actiepunt is dat er vanwege de verhoogde bestuursaansprakelijkheid voor niet commerciële stichtingen, opnieuw gekeken moet worden naar de inrichting van de governance structuur. Zijn er voldoende interne bestuurlijke afspraken gemaakt en worden die ook gevolgd, zijn er checks & balances ingesteld en zijn de directie- en RvT reglementen nog toereikend?

Mocht u willen weten wat de gevolgen van deze wet zijn voor uw vereniging of stichting dan spreken wij daar graag met u over door.

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?
Als je wilt weten hoe is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten