Dreigend faillissement? Denk dan aan de WHOA!

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA biedt uitkomst voor levensvatbare bedrijven waarbij faillissement dreigt en regelt dat zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord kan worden bereikt. Dat hier behoefte aan is tijdens deze corona-pandemie blijkt wel uit het feit dat inmiddels al tien uitspraken zijn gedaan.

Hoe de WHOA werkt en welke voordelen er voor u te behalen zijn leggen wij in dit artikel graag verder aan u uit.

Situatie voor 1 januari 2021

Tot 1 januari 2021 kon alleen een akkoord op een schuldregeling worden bereikt wanneer zowel alle schuldeisers als alle aandeelhouders hiermee instemden. Wanneer slechts één schuldeiser of aandeelhouder geen toestemming gaf kon geen akkoord worden bereikt en zou dit tot een faillissement kunnen leiden.

WHOA in het kort

Wanneer u uw schulden niet kunt betalen kan de rechtbank uw bedrijf failliet verklaren. Wilt u dit voorkomen en is uw bedrijf levensvatbaar? Dan biedt de WHOA mogelijk uitkomst voor u! Door gebruik te maken van de WHOA kan zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord worden bereikt op een schuldregeling. Er wordt dan gesproken over een schuld-, dwang- of crediteurenakkoord. Kortgezegd kan uw bedrijf door gebruik te maken van de WHOA doorstarten zonder schulden en zonder faillissement. Ook bestaat de mogelijkheid om een onderneming buiten faillissement af te wikkelen, mits de schuldeisers door toepassing van de WHOA beter af zijn dan bij een faillissement.

Hoe werkt de WHOA?

Door gebruik te maken van de WHOA wordt stapsgewijs toegewerkt naar een akkoord. Eerste stap hierbij is dat de schuldenaar in overleg treedt met de schuldeisers en aandeelhouders waarna de afspraken worden vastgelegd in een conceptakkoord. De inhoud en inrichting van het akkoord moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u uw schuldeisers indelen in klassen rekening houdend met de verschillende rangorde. Belangrijk om te weten is dat u vrij bent om afwijkende voorstellen voor te leggen per klasse crediteuren.

Let wel, schuldeisers welke u geen voorstel doet toekomen behouden hun recht op een volledige betaling van de openstaande schulden. Voor schuldeisers die in privé een borg hebben gesteld gelden aparte regels. De borgstelling blijft uitwinbaar, ook bij een gesloten homologatie.

Vervolgens moet over het conceptakkoord worden gestemd door de betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Bij een positieve uitkomst bevestigd de rechtbank (homologatie) het akkoord op de voorgestelde schuldregeling. Wanneer de rechtbank het akkoord heeft bevestigd betekent dit dat bovendien de tegenstemmers zich aan het akkoord moeten houden, men noemt dit ook wel een ‘dwangakkoord’. In sommige situaties zullen schuldeisers dus genoegen moeten nemen bijvoorbeeld een gedeeltelijke afboeking van de vordering, kwijtschelding van de schuld of uitstel van betaling.

Tip!

De WHOA biedt niet alleen uitkomst voor schulden, maar is ook van invloed op lopende overeenkomsten. Voor veel bedrijven is bijvoorbeeld de maandelijks terugkerende huurverplichting een forse kostenpost. Door gebruik te maken van de WHOA kan de huurder de overeenkomst, met toestemming van de rechtbank, eenzijdig beëindigen wanneer onderhandelingen daarover met de verhuurder niet lukken.

Tot slot

Zoals u heeft kunnen lezen biedt de WHOA uitkomst door de mogelijkheid om een schuldakkoord af te dringen buiten faillissement en zonder instemming van alle schuldeisers en aandeelhouders. Twijfelt u of uw bedrijf zijn schulden in de toekomst niet langer kan betalen of wilt u meer weten over de WHOA? Neem dan gerust contact met ons op!

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?

Als je wilt weten hoe het is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten