Duurzaam ondernemen als sleutel tot waardecreatie

Ondernemers zien kansen die anderen niet zien en handelen daarnaar in hun bedrijf. Juist doordat de wereld om ons heen continu in beweging is en markten en consumentengedrag zich ontwikkelen, zijn ondernemers bij uitstek in staat om hun bedrijfsmodel hierop aan te passen. Nu maatschappelijke thema’s rondom MVO, ESG en duurzaam ondernemen steeds meer centraal gaan staan in besluitvorming van stakeholders, transparante informatieverstrekking en goed werkgeverschap, zien ondernemers dit als een kans voor aanvullende waardecreatie. Duurzaam ondernemen is dan ook een noodzakelijke strategie voor toekomstige groei en relevantie.

In het verleden werden winst-maximalisatie en duurzaamheid nog wel eens gezien als tegenstrijdige doelen. Inmiddels bewijst maatschappelijk verantwoord ondernemen haar toegevoegde waarde dat veel verder gaat dan ethische overwegingen. Bedrijven die zich bijvoorbeeld inzetten voor sociale verantwoordelijkheid en milieubescherming, winnen het vertrouwen van consumenten en investeerders. Dit vertrouwen vertaalt zich in merkloyaliteit en financiële stabiliteit. Duurzaam ondernemen betekent ook toepassen van innovatie. Het dwingt bedrijven om efficiënter te werken, duurzame materialen te gebruiken en energiezuinige processen te implementeren. Deze innovaties kunnen kosten verlagen en nieuwe markten openen, waardoor kasstromen van het bedrijf worden verhoogd. Daarnaast stimuleert het circulaire businessmodellen, waarin producten en materialen worden hergebruikt en gerecycled, wat niet alleen goed is voor het milieu, maar ook nieuwe zakelijke kansen creëert. Investeren in duurzaamheid kan bedrijven ook beschermen tegen toekomstige risico’s, zoals strengere milieuwetgeving en de fysieke gevolgen van klimaat-verandering. Bedrijven die nu vooroplopen, zullen minder last hebben van toekomstige reguleringen en voeren een actief risicobeheer. Ook draagt duurzaam ondernemen bij aan een positief bedrijfsimago en helpt het bedrijven (nieuw) talent aan te trekken en te behouden. Werknemers willen werken voor organisaties met gedeelde waarden en normen die een positieve impact hebben op de wereld.

Ondernemers die deze ontwikkelingen omarmen en hun bedrijf hierop aanpassen, zullen niet alleen bijdragen aan een betere wereld, maar zullen ook profiteren van een sterker, veer-krachtiger en winstgevender bedrijfs-model met beter inzicht op de risico’s. Het is dan ook niet vreemd dat we deze elementen meer en meer in onze dagelijkse corporate finance praktijk naar voren zien komen. Bijvoorbeeld bij financieringsaanvragen en boekenonderzoeken bij koop/verkooptransacties van bedrijven, maar ook ter voorbereiding op de rapportageverplichting vanuit de CSRD-richtlijnen vanaf 2025. Een actief en uitvoerbaar MVO beleid vergroot het vertrouwen in het bedrijf en draagt bij aan waardecreatie op de lange termijn. Het concurrentievermogen kan worden verhoogd, de merkwaarde wordt versterkt en een betere toegang tot nieuwe klanten en markten kan worden gevonden. Daarbij worden risico’s verkleind en kunnen kosten worden verlaagd.

Aangezien een goed inzicht in het geld genererend vermogen van een bedrijf in combinatie met de risico’s en bedrijfs-afhankelijkheden nog steeds zeer belangrijke waardedrijvers zijn die centraal staan bij bedrijfswaarderingen en bedrijfsovernames, blijven slimme ondernemers die focussen op waardecreatie voor alle stakeholders zich hierop richten. Het maakt het bedrijf een interessante propositie voor strategische of financiële bedrijven en investeerders. Bedrijven die deze weg inslaan, zullen zich onderscheiden in de markt en zijn beter voorbereid op de uitdagingen en kansen van de toekomst. Niet voor niets de sleutel tot aanvullende waardecreatie!

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in ZAAN Business magazine van december 2023.

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?

Als je wilt weten hoe het is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten