Concrete stappen zetten naar een duurzame toekomst

Een betere wereld begint bij… een duurzame strategie. Op een praktische manier begeleiden wij jou als ondernemer om in je strategie invulling te geven aan de voor jou relevante sustainable development goals. En deze duurzame doelstellingen te implementeren in de bedrijfsvoering, met gebruikmaking van bestaande subsidies en fiscale regelingen, het aantrekken van benodigde financiering en verder advies. Door de resultaten te monitoren kan continu worden bijgestuurd, op weg naar een duurzame toekomst voor het bedrijf. 

Hieronder lees je meer over twee veel gehoorde termen als het gaat om duurzaamheidsrapportages, ESG en CSRD. We beginnen met het verschil tussen beide termen.

Verschil ESG en CSRD

ESG en CSRD zijn allebei gericht op het rapporteren door een onderneming over wat er gedaan wordt op het gebied van duurzaamheid.

CSRD is nieuwe EU-wetgeving die voorschrijft welke bedrijven moeten rapporteren over hun duurzaamheidsinspanningen en hoe zij dit moeten doen. Voldoe je als bedrijf aan de criteria dan ben je verplicht om een CSRD rapportage te maken.

ESG is een methode om te rapporteren over duurzaamheidsinspanningen aan derden vanuit een onderneming. Binnen deze methode wordt gerapporteerd over de drie belangrijkste elementen van duurzaam ondernemen die bedrijven moeten aanpakken. Het maken van een ESG rapportage is niet verplicht, maar wordt gedaan om de focus te hebben op duurzaam ondernemen en aantrekkelijker te zijn voor externe partijen. 

Environment, Social, Governance (ESG)

Wat is ESG

ESG is een bekende manier van rapporteren over de niet financiële gegevens van een onderneming. In een ESG-rapportage zien investeerders, klanten en potentiële werknemers helder wat een onderneming doet om duurzaam te ondernemen. Om het wat concreter te maken een paar voorbeelden per thema:

Environment

 • Wat doet een onderneming om zijn uitstoot te verlagen?
 • Hoe verwerkt een bedrijf afval en wat doen ze om afval te minimaliseren?

Social

 • Hoe zorgt een onderneming voor de medewerkers en een goede werkomgeving?
 • Wat doet een bedrijf op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid, bijvoorbeeld sponsoring (in geld en/of tijd)
   

Government

 • Hoe voert een onderneming interne controles uit om corruptie te voorkomen?

Hoe begin je met ESG

Binnen de 3 pijlers Environment, Social, Governance worden meerdere rapportage punten beschreven. Wij adviseren om hieruit 3 punten de kiezen waar jij de meeste impact mee kan maken. Maar hoe kies je die dan? We helpen je daarbij en doorlopen een aantal stappen met je.

 • 1
  Kansen, risico’s & impact
 • 2
  Strategische implementatie
 • 3
  Data verzamelen & meten
 • 4
  Rapporteren
 • 5
  Bijsturen en optimaliseren

Ben je benieuwd wat we gaan oppakken/uitzoeken per stap? Vraag vrijblijvend een presentatie aan, waarin we je gedetailleerder meenemen in de verschillende stappen.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Wat is CSRD

CSRD is een Europese richtlijn voor transparant rapporteren over duurzaamheid als onderdeel van het bestuursverslag. Er moet worden gerapporteerd op basis van 3 pijlers – Environment, Social, Governance. Ben je vanuit de CSRD als onderneming verplicht om te rapporteren, dan is het ook verplicht om een door een accountant afgegeven beoordelingsverklaring bij het bestuursverslag te voegen.

Wanneer moet je vanuit CSRD rapporteren

Je moet vanaf boekjaar 2025 een CSRD rapportage opstellen als je als onderneming:

 • > 250 medewerkers werkzaam hebt
 • > 50 miljoen omzet behaalt op jaarbasis
 • > 25 miljoen balanstotaal hebt
 
Toch is de kans ook groot dat je als ondernemer te maken krijgt met CSRD ook al voldoet je onderneming niet aan de bepaalde criteria. Als je (voorlopig) geen duurzaamheidsrapportage hoeft te maken, kun je wel vragen krijgen van grotere organisaties die jouw producten afnemen. Bijvoorbeeld over hoe je product gemaakt wordt en door wie, omdat zij dat moeten opnemen in hun rapportage. Het is dus eigenlijk nooit te vroeg om te beginnen aan een duurzaamheidsrapportage! 
 

CSRD-rapportage

Er zijn eisen opgesteld waar een rapportage binnen de CSRD aan moet voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). 

Ook meer doen met duurzaamheidsrapportages?

Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze specialisten. 

Locatie Hoofddorp

Orion Campus Building
Siriusdreef 62
2132 WT Hoofddorp

Locatie Alkmaar

Victory Building Toren A
Arcadialaan 32CD
1813 KN Alkmaar

Abel de Vries
Belastingadviseur / ESG-gids

Brenda Wellerdieck
Senior Assistent Accountant/ ESG-gids

Pauline Pipping-van der Storm
Belastingadviseur / ESG-gids / Partner

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten