Het beste advies?

Enige tijd geleden kwam Frans bij ons op kantoor om te melden dat hij zijn machinefabriek wilde verkopen. Hij had er genoeg van: veel te druk, discussies met personeel, operationele problemen. Aan klantenbezoek en de echt leuke dingen in z’n leven kwam hij niet meer toe. Dan maar verkopen, en daarna zou hij wel verder zien. Wat was nu ‘het beste advies’?

Het verhaal

Hij was 55 jaar, maar de opbrengst zou er niet toe leiden dat hij financieel onafhankelijk zou worden. Vanaf die leeftijd moet je immers nog heel wat jaren overbruggen. In feite was zijn voorgestelde verkoop een vlucht, maar niet de goede oplossing.

Tijdens ons gesprek stelde ik voor om een bedrijfsleider te zoeken. Deze kan de onderneming operationeel gaan runnen en de werkdruk voor Frans verminderen. Bovendien kon de onderneming weer groeien, en werd de persoonlijke afhankelijkheid van Frans verminderd, zodat bij een latere verkoop hij zich eenvoudiger kon terugtrekken. En misschien was de bedrijfsleider zelfs wel een interessante koper. Kortom, alleen maar voordelen. Terwijl Frans dacht dat hij met ons het bedrijf zou verkopen, kwam een andere relatief eenvoudige oplossing op tafel. Het gaf hem een nieuw, verfrissend perspectief, waardoor hij met meer energie ons kantoor uitliep. Hij hoefde nog geen afscheid te nemen van z’n bedrijf en kon beter in controle komen.

In feite een redelijk simpele tip, maar voor de ondernemer had het een grote impact, met als gevolg dat wij geen verkoopmandaat kregen.

Het beste advies?

Later sprak ik iemand anders waar ik dit – uiteraard anoniem – vertelde. “Tjonge, je had toch gewoon de verkoopopdracht kunnen aanvaarden want daar vroeg hij toch om?” Eerlijk gezegd had ik daar niet eens bij stilgestaan. Je overlegt met de klant wat de aanleiding van verkoop is en vervolgens beoordeel je of je aan die mogelijke opdracht invulling zou kunnen geven. Maar als dat niet tot de beste oplossing leidt voor Frans moet je er niet aan beginnen en met een beter alternatief komen. Ook al leidt dat niet tot een opdracht voor jouw eigen bedrijf.

Het beste (advies) voor de klant is voor ons team altijd het uitgangspunt. We genieten ervan dat we dergelijke strategische vraagstukken helpen oplossen en succesvolle deals sluiten, maar alleen als het de juiste oplossing is. Dat zit in ons DNA.

Pieter van den Berg is een geboren en getogen Zaankanter en partner bij de Guidon Groep, waar Sophista Fusies en Overnames te Alkmaar onderdeel van uitmaakt. Hij is 56 jaar. Naast zijn passie voor de overnamepraktijk houdt hij van hardlopen, muziek en lezen (vooral biografieën).

 

Artikel gepubliceerd in INTO Business Zaanstreek, uitgave april 2022.

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?

Als je wilt weten hoe het is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten