Interview Pauline Pipping in Vakblad Estate Planning

Collega Pauline Pipping werd door het Vakblad Estate Planning geïnterviewd. In de rubriek “De professional” licht een estate planner toe wat hem of haar beweegt om zich met het vak estate planning bezig te houden. Lees hier het gehele interview:

 

Wat zijn de uitdagingen?

Estate Planning is en blijft maatwerk. Groot vermogen, klein vermogen, onderneming, samengestelde gezinnen, vermogen in het buitenland. De situatie van de klant (in ieder geval degenen die zich bij mij melden) is altijd weer anders. En dat is precies wat ons werk zo leuk en uitdagend maakt!

 

Welke ontwikkelingen ziet u op de korte en lange termijn?

Kijkend naar de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voorzie ik grote veranderingen. In de praktijk blijkt de regeling in veel gevallen niet te werken zoals bedoeld is. De BOR is bedoeld om de continuïteit van familiebedrijven te waarborgen. De faciliteit heeft echter het tegenovergestelde effect. Wil je met een ander bedrijf fuseren? Herstructureren? Een niet goed lopende bedrijfstak afstoten? Wacht dan maar even totdat alle termijnen zijn verlopen. En doe je dat niet, dan mag je bij je plannen de extra schenk- of erfbelasting meenemen in de berekening. Ook zien we dat er meer en meer discussie komt over de mate waarin überhaupt een onderneming wordt gedreven, zeker met vastgoed. Het zou mij niets verbazen als de faciliteit op termijn in de wet wordt versoberd om discussies tussen belastingplichtigen en de belastingdienst te beperken. Maar laten we hopen dat het doel – de continuïteit van familiebedrijven – niet uit het oog wordt verloren.

 

Heeft u nog tips voor andere estate planners?

Het vak blijft continu in ontwikkeling, dus het is aan ons om dat ook te blijven. Het is een heel omvangrijk vak en in mijn ervaring is het behoorlijk lastig om alles in je eentje te overzien. Dus zoek daar waar mogelijk de samenwerking op en weet waar de grenzen liggen van je kennis en kunde. Met twee weet je altijd meer dan alleen.

 

Wat verwacht/hoopt u van de samenwerking tussen de Estate Planners?

Het register Estate Planners is een mooi netwerk met Estate Planners vanuit verschillende disciplines die elkaar aanvullen. Ik hoop dan ook vooral veel van de andere Estate Planners te kunnen leren.

 

Mooiste moment uit uw estate planner carrière?

Het meest indrukwekkende traject in mijn carrière was een rechtszaak over de fiscale woonplaats van iemand die was overleden. Het uitgebreid grasduinen in iemands leven om maar met alles in je macht aan te tonen waar iemand woonde. Elk woord op papier heroverwegen om de rechters te overtuigen. En uiteindelijk in het gelijk worden gesteld. Een zeer intensief traject dat ik niet snel zal vergeten.

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?
Als je wilt weten hoe is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten