Je bedrijf groeit; de accountantscontrole in aantocht

Groei van de omzet, het balanstotaal en/of het personeelsbestand leidt er toe dat de onderneming in de bedrijfsklasse ‘middelgroot’ wordt ingedeeld. Met als gevolg dat de wettelijk verplichte accountantscontrole moet worden uitgevoerd over de cijfers.

 

“Ja, als mijn bedrijf nog verder groeit, dan moet de jaarrekening worden gecontroleerd, kunnen we daar nog iets aan doen?”

Dat is een vraag die wij regelmatig van bedrijven die flink groeien terugkrijgen. Deze gedachte komt dan vaak voort uit het idee dat de kosten voor de accountant dan flink gaan stijgen. Gelukkig komen wij maar weinig ondernemers tegen die bij het benaderen van de grenzen van de bedrijfsklasse het bedrijf stilleggen en afwachten tot het jaar voorbij is. Maar is de gedachte van de stijging van de kosten terecht?

Voor wie geldt de controleplicht?

De controleplicht geldt zoals gezegd voor middelgrote ondernemingen. Ondernemingen worden in Nederland ingedeeld in verschillende bedrijfsklassen op basis van omzet, balanstotaal en het aantal FTE. De onderneming kwalificeert als middelgrote onderneming wanneer twee opvolgende boekjaren aan twee van de drie volgende criteria wordt voldaan:

– een omzet van 12 miljoen

– een balanstotaal van 6 miljoen en/ of

– 50 medewerkers (FTE)

Als er sprake is van een groep van bedrijven dienen de cijfers van de bedrijven binnen de groep geconsolideerd te worden om vast te stellen of aan de criteria wordt voldaan. Kleine rechtspersonen zijn vrijgesteld van de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening op te maken, maar om dit vast te stellen dient de consolidatie dus wel eerst gemaakt te worden.

De accountantscontrole heeft ook veel te bieden

De kosten van de accountant stijgen wel maar je krijgt er als ondernemer veel voor terug. Tijdens het uitvoeren kijkt een accountant namelijk naar meer dan alleen de cijfers en zullen er ook veel adviezen kunnen worden gegeven. Als u er op tijd bij bent, kunnen er nog voorbereidingen worden getroffen op de accountantscontrole, zoals het aanbrengen van verbeteringen in de administratieve organisatie en interne beheersing, het eventueel aanbrengen van aanpassingen in de structuur en het identificeren van het juiste groepshoofd. De verplichte consolidatie geeft daarbij ook veel inzicht in de cijfers van de groep als geheel en dan bevestigd de accountant ook nog eens of de cijfers kloppen.

 

Te laat voor controleplicht?

Wanneer u er te laat achter komt dat u controleplichtig bent, is het vaak niet meer mogelijk om achteraf nog aanpassingen te maken. Daarnaast zien we in onze praktijk vaak dat wanneer een onderneming voor het eerst wordt geconfronteerd met de accountantscontrole en hier te laat op reageert, het vaak niet meer mogelijk is om tot een goedkeurend oordeel te komen. Dit komt omdat de interne beheersing nog niet zodanig is ingericht dat het voldoet aan de vereisten voor accountantscontrole en omdat de cijfers van het vorige boekjaar (het vergelijkend cijfer) niet zijn gecontroleerd. In de jaarrekening worden namelijk zowel de cijfers van het afgelopen boekjaar als het huidige boekjaar daarvoor opgenomen. Dit kan tot een beperking in het oordeel leiden. Een goed contact met de juiste accountant is voor uw onderneming van groot belang.

 

Actan helpt je verder

Voor onze klanten zorgen wij voor de geconsolideerde cijfers. Ook dragen wij aanbevelingen aan ter verbetering van de administratieve organisatie en de interne beheersing. Samen met de ondernemer kijken we naar de benodigde stappen waardoor de controle soepel en efficiënt kan verlopen.

Stappen accountantscontrole Actan

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?
Als je wilt weten hoe is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten