Microsoft Power BI: Welke data kun je ermee rapporteren?

 

 Steeds meer bedrijven willen meer uit hun verzamelde data halen. Vaak wil men daarom weten welke software daarvoor gebruikt kan worden. Neem nu Microsoft Power BI: welke data kun je daar nu eigenlijk mee rapporteren? Het makkelijkste antwoord op deze vraag is: alle data, mits er maar structuur in zit. Maar voor veel bedrijven zijn toch wel de belangrijkste aandachtsgebieden sales, personeel, logistiek, productie, financiën en klanttevredenheid. Laten we eens kijken naar wat we met dergelijke data kunnen in Power BI. 

Power BI: Sales data

Veel bedrijven sturen sterk op hun verkopen. Logisch want daar liggen primair de inkomsten. Verkoopgegevens lenen zich heel goed voor het gebruik in dashboards. Denk aan omzet- en brutowinstontwikkeling in de tijd vergeleken met de targets en de verdiepingen naar klant(groep), artikel(groep), land, afzetkanaal enz. Met name het kunnen doorsnijden van de data naar deze genoemde dimensies werkt heel krachtig in een Power BI dashboard. Daarmee kan je gemakkelijk zien of je op koers ligt en waardoor het komt als die koers afwijkt.

Lees ook: Deze 7 KPI’s mogen niet ontbreken in uw Power BI Dashboard

Vaak zien we dat vastlegging van sales begint bij de registratie van een verkooporder. In dat geval is er al sprake van een klant. Het traject dat daaraan voorafgaat, namelijk van het vinden van leads en de conversie van leads naar opdrachten, wordt vaak minder structureel geregistreerd. Toch kunnen die gegevens heel waardevol zijn bij het inzetten van marketing en sales campagnes. Vragen als: ‘Waar vinden we onze leads? Wat wekt de interesse van een lead? Wat leidt tot een eindelijke keuze voor wel of niet kopen?’ geven richting aan zulke campagnes. Ook de verhouding tussen leads en uiteindelijke verkopen in relatie tot de kosten van marketing, creëren waarde bij strategische keuzes voor groei.

Wil jij meer leren over Power BI? Schrijf je dan nu in voor ons gratis webinar op 7 september en zie Power BI in actie én stel live je vragen aan onze experts.

Personeelsdata

De gegevens over personeel worden meestal goed gestructureerd vastgelegd. Denk aan arbeidsvoorwaarden en kosten daarvan, ziekte, deelname aan pensioenregelingen, jubilea, data in- en uitdienst enz. Voor een deel gebeurt dit omdat het een wettelijke verplichting is, maar ook omdat het gewoon handig is om gemakkelijk iets op te kunnen zoeken, bijvoorbeeld op welke datum een collega een jubileum viert.

Personeelsgegevens worden vaak vastgelegd in salarisadministraties en worden in dashboards het meest gebruik vanuit de relatie met andere gegevens. Als bijvoorbeeld in de productiedata de productie-uren zijn vastgelegd, dan kunnen vanuit de personeelsgegevens de werkelijke kosten per uur worden berekend.

Lees ook: Hoe haal je alles uit jouw data met een Business Intelligence Tool?

Logistieke data

Logistieke data gaan over de aanwezige en economische voorraden, voorraadlocaties, bestellingen onderweg, in- en uitgaande transporten, uitlevergraden, omloopsnelheden, omvang en aantal backorders, enz. Hiermee kunnen ondernemers optimalisatie van goederenstromen monitoren, met als doel de spullen op het juiste moment op de juiste plek te hebben en tevens de omvang van de voorraad zo beperkt mogelijk te houden met een minimaal risico van misgrijpen.

Productiedata

Bouwbedrijven of fabrieken waar productie plaatsvindt hebben vaak een softwarepakket waarin alle stappen van het productieproces wordt vastgelegd. Van voorcalculatie tot de afronding en de levering van de productie. Deze gegevens gaan over kosten van personeelsuren en machine-uren, externe kosten en opbrengsten en zowel over de begrote als de werkelijke aantallen en bedragen. Alle elementen van het proces monitor je vervolgens gemakkelijk. Bij elkaar laten ze zien of de productie volgens verwachting is verlopen, maar ook hoe het personeel en de beschikbare machines bezet waren, zodat je bij eventuele overcapaciteit weet dat je zonder problemen nieuw werk kan aannemen.

Financiële data

Alle ondernemers zijn geïnteresseerd in hun financiële performance. In een Power BI dashboard kunnen de financiële gegevens uit de boekhouding worden gekoppeld aan de transacties uit de dagelijkse bedrijfsvoering. Dat betekent dat een de operationele data en de financiële data in het dashboard met elkaar meebewegen.

Een dagelijks verversende koppeling zorgt voor continu inzicht.

Klanttevredenheid

Hoe mooi is het om te kunnen voortborduren op het succes van een naar volle tevredenheid uitgevoerde opdracht. Een tevreden klant komt namelijk weer bij je terug en vertelt het door in zijn netwerk. Wanneer de klanttevredenheid aan de hand van een enquête wordt gemeten en vastgelegd, kan het succes worden opgenomen in het dashboard en worden vergeleken met het doel dat een bedrijf zich heeft gesteld.

Een compleet dashboard in Power BI kan zoals we zien een brede schakering van data rapporteren. Dit hangt af van wat er speelt in het bedrijf, maar ook van de gestructureerde manier van digitale vastlegging. Bij het maken van een dashboard brengen wij de beschikbare data, structuren en verbanden in beeld in een data-model, waarna het bouwen van de visuals kan beginnen. 

Wil je meer leren over Power BI en er zelf mee aan de slag? Vraag dan vrijblijvend een demo aan, dan helpen we je direct op weg!

 

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?
Als je wilt weten hoe is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten