Never waste a good crisis! Ook in overnameland?

Ondernemen is niet altijd leuk. Crisis: dat doet wat met je als ondernemer. Er wordt daadkracht van je gevraagd om te handelen. Mentaal moet je er tegen bestand zijn. Schaken op verschillende borden: naar bijvoorbeeld je klanten, je personeel, de bank, leveranciers. Allen hebben aandacht nodig. Een aantal ondernemers weet hier zeker over mee te praten.

Ook de overnamemarkt had een korte schrikreactie. CMS Law is een wereldwijd opererend advocatenkantoor en brengt jaarlijks een onderzoek uit naar ontwikkelingen in de overnamemarkt. Voor 2020 waren er opzienbarende uitkomsten. Wat wij in het MKB zagen gebeuren speelde zich ook af op Europese schaal aldus het rapport: tijdens de eerste lockdown van voorjaar 2020 stagneerde de markt enorm, maar het was van korte duur. Hoewel sommige transacties uiteindelijk on hold bleven staan gingen na de grootste schrik het overgrote deel van de deals weer gewoon door. En wan­neer een overname geen doorgang vond, was dat te wijten aan het gebrek aan bereidheid van banken om deze te finan­cieren. Ook zij schoten in de kramp, ondanks de toegezegde verruimingsmaatregelen van de overheid.

Ook meldde het CMS Rapport dat in een aantal transacties de condities van de deal aangepast werd al dan niet geba­seerd op zogenaamde MAC­clausules, waarbij je als koper een beroep doet op materieel gewijzigde omstandigheden, zodat je van de deal contractueel af kunt zien. Een gevolg is dat investeerders en kopers wakker geschud werden voor mogelijk nieuwe risico’s die in transactie­ afspraken tot uitdrukking kwamen. Het had bijvoorbeeld tot gevolg dat kopers meer garanties gingen eisen van verkopers. Zowel de reikwijdte (de items waar je garanties voor afgeeft, en de looptijd) nam toe, maar ook garantieplafonds werden verhoogd. Waar voorgaande jaren het plafond voor een koper om te claimen vaak onder de 50% van de overnamesom lag, steeg dit in 2020 soms wel tot 100% van de koopsom. Ook de looptijd voor een koper om een claim in te dienen na overname nam toe. Om verder risico te beperken werden ook vaker prijs­afspraken gemaakt in transacties met een earn­out constructie, waarbij een deel van de koopsom afhankelijk is van de toekomstige performance van de onderneming. Het aantal transacties met een langlopende earn­out constructie van meer dan 3 jaar steeg met bijna 53%!

Bovenstaande trends zijn opvallend omdat momenteel de overnamemarkt floreert. Dagelijks lezen we transacties in de krant, en ook binnen onze praktijk zien we dit. Er zijn in het algemeen veel kopers in de markt. Er is vertrouwen in de toekomst en er is ontzettend veel geld in de markt beschik­baar omdat eenieder op zoek is naar rendement.

Een laatste feit uit het CMS rapport wil ik u niet onthouden: met stip op nummer één staat het feit dat dé reden om een bedrijf te kopen de toetreding tot nieuwe (regionale) markten is. Dat is door de jaren heen niet gewijzigd. Kortom: na de crisis ook voor u het moment om na te denken voor een strategische stap. Succes met de overwegingen.

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?
Als je wilt weten hoe is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten