NOW Controle

Gisteravond Jinek gezien? Hier haalde Jack van Gelder een ondernemer aan die zijn facturatie van afgelopen voorjaar had verschoven naar later dit jaar. Zo kan hij een lagere omzet laten zien in de NOW 1.0-maanden. Dit soort verhalen versterken de roep om een goede controle van deze loonkostensubsidies.

Controle-eisen vastgesteld

Een goede week geleden maakte het ministerie van SZW bekend welke controle-eisen worden gesteld aan de eindafrekening van de NOW 1.0-subsidie. Deze eisen liggen nu ter beoordeling bij de accountants. Zij kunnen hierop tot 24 september reageren.

De omvang en diepgang van de controles begint zich dus af te tekenen. Het verplicht inschakelen van een accountant bij een voorschot boven € 100k was al aangekondigd. Zo ook bij een definitieve subsidieaanvraag vanaf € 125k. De nieuw gepubliceerde controle-eisen omvatten twee aanvullende criteria:

  • Bij subsidieaanvragen tussen € 125k en € 375k kan worden volstaan met een lichtere vorm van controle. Zo blijven de kosten van de controle in relatie tot het subsidiebedrag beperkt.
  • Daarnaast zijn er veel organisaties voor wie de wettelijke controle van de jaarrekening niet verplicht is. Dit omdat deze organisaties vaak op een beperkt niveau ingericht zijn, wat niet matcht met de diepgang van de meest uitgebreide controle.

Kijkend naar de controlevereisten valt op dat in alle varianten een uitgebreid onderzoek wordt gevraagd:

Hulp nodig?

In de pers is er al veel over geschreven: de NOW 1.0-regeling in no time is opgetuigd en er konden heel gemakkelijk en snel voorschotten worden aangevraagd. Dit is ook massaal gedaan. Het ministerie heeft een lijst gepubliceerd van gehonoreerde aanvragen van voorschotten. Dit overzicht telt ruim 2.000 pagina’s en laat zo’n € 8 miljard aan uitbetalingen zien. Dat zou het beeld kunnen geven dat de regeling ‘gemakkelijk geld’ verschafte. Iets wat in wezen ook de bedoeling was. Hierbij riep het ministerie wel op geen misbruik van de regeling te maken.

Deze oproep zien we nu terug in controlevereisten. Die gaan niet alleen over het narekenen van het aanvraagformulier, maar ook over de logische en consistente onderbouwing van de omzetbedragen en de in stand gebleven loonkosten. Heeft u hierbij hulp nodig? Via data-analyse en business intelligence zorgen Actan en Twine Business Intelligence voor een efficiënte onderbouwing. U kunt dan ook meteen kennismaken met de mogelijkheden van een slimmer gebruik van beschikbare data. Kijk eens op www.now-audit.nl en meld u aan via het formulier op deze website. Een van onze specialisten neemt dan snel contact met u op.

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?
Als je wilt weten hoe is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten