Organisatiegroei

Eind vorige week berichtte het CBS dat het aantal snelgroeiende bedrijven in 2020 met 17 procent was afgenomen ten opzichte van 2019. Snelgroeiende bedrijven zijn volgens het CBS ondernemingen waarvan het personeelsbestand minimaal drie jaar achtereen met minstens 10 procent toeneemt. In de periode 2014 t/m 2018 groeide het aantal snelgroeiende bedrijven hard. Dat er in 2019 en nu ook in 2020 (mede door Covid-19) een daling te zien is, is daarom niet zo gek. Toch geeft het CBS aan dat de dalende trend zorgelijk is. “Die snelgroeiende bedrijven zijn van groot belang voor de economie, want ze zorgen voor bovengemiddeld veel banengroei. En ze kunnen daarin ook andere bedrijven meenemen, zoals toeleveranciers of afnemers.”

Binnen de overnamemarkt en de koop- en verkoopmandaten van Sophista zien wij deze afname niet zo zeer. Ook in de afgelopen twee jaar hebben wij vele trajecten begeleid van ondernemers met bedrijven die zich kwalificeren als hard groeiende bedrijven. Vaak is hard groeien geen doel opzich maar hangt het samen met de fase waarin de onderneming zit. Elke groeifase gaat gepaard met veranderingen en in veel gevallen ontstaan er ook knelpunten welke je kunt vergelijken met groeipijnen. Als ondernemer is het belangrijk om inzicht te hebben in de groeifasen van een bedrijf. Waarom vertellen we in deze blog.

Weten in welke groeifase jouw onderneming zit, geeft inzicht in hoe jouw onderneming verandert en minstens zo belangrijk, hoe jouw rol als ondernemer veranderd. In de loop der jaren zijn er veel verschillende groeimodellen ontwikkeld. Waarschijnlijk herinner je het groeimodel van Greiner (1972) nog wel van de schoolbanken. Greiner beschrijft de verschillende fases waarin een bedrijf zich kan bevinden en de uitdagingen die bij iedere fase horen. Elke fase beslaat een periode van stabiliteit gevolgd door een onrustige periode (crisis). Hiermee beschrijft Greiner eigenlijk de oorzaken van problemen die bij alle groeiende organisaties ontstaan en beschrijft ook hoe je hierop kunt anticiperen. Samengevat kunnen we dit in het volgende overzicht weergeven.

Iedere fase waarin een onderneming zich bevindt, vraagt weer om andere kwaliteiten van de ondernemer. Als snelgroeiende onderneming is het belangrijk om naast te investeren in je onderneming, ook te investeren in jezelf als persoon / ondernemer. Niet elke ondernemer kan en wil meegaan in de groei van de onderneming. Schroom daarom niet om jezelf soms de vraag te stellen, past het bedrijf nog bij jouw ambities? En sluiten jouw ambities bij die van de onderneming?

Wij merken dat veel ondernemers dit moeilijke vragen vinden. Wij kunnen ondernemers begeleiden met deze relevante vragen op het snijvlak van financiën en strategie. Vanuit onze kennis en ervaring weten we ook de mogelijkheden die er zijn. Wie weet is de aansluiting bij een financiële investeerder wel een goede oplossingen voor jou. Er zijn veel hands-on financiële partijen actief met specifieke kennis op gebieden waar jij als ondernemer minder mee hebt. Gezamenlijk kunnen jullie de organisatie naar de volgende fase brengen en verder laten groeien. En wist je dat dit ook gefaseerd mogelijk is? Wij kunnen je er alles over vertellen.

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?
Als je wilt weten hoe is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten