Koop bedrijf

Een bedrijf kopen kan om meerdere redenen gewenst zijn. In de meeste gevallen zal dit zijn om de eigen onderneming versneld te laten groeien en synergievoordelen te behalen. We bekijken welke aankoopstrategie het beste bij de doelen past. Opties variëren van een strategische acquisitie of een buy-and-build strategie. Het vinden van een goede ‘fit’ tussen jouw bedrijf en een beoogd bedrijf is van groot belang, en het behalen van succes in een intensief aankooptraject is sterk afhankelijk van de professionele begeleiding en advisering die hierbij betrokken is. Dankzij onze ervaring, betrokkenheid en doelgerichte totaalaanpak in aankoop trajecten kunnen wij hierin deskundig adviseren.

Voorbereiding

Op basis van jouw doelstelling, bepalen we samen een strategie voor een succesvolle overname. Heb je al een bedrijf op het oog, dan stellen we een strategie voor het overname proces op: welke stappen moeten worden genomen en wie neemt deze stappen? Heb je nog geen bedrijf op het oog, dan brengen wij eerst in kaart wat het profiel is, hierbij wordt onder andere gekeken naar de omvang van het bedrijf, de cultuur, de geografie, positie in de markt en nog vele andere zaken. Wij stellen een longlist op met ondernemingen die aan deze eisen voldoen.

Kandidaten benaderen

Nadat de longlist is besproken, zullen wij de beoogde ondernemingen benaderen en gesprekken initiëren. Dit gebeurt met waarborging van uw anonimiteit middels een geheimhoudingsverklaring.

Onderhandelingen

Wanneer we een potentiële onderneming hebben gevonden, beoordelen wij het verkregen informatiememorandum. Daarnaast moet zoveel mogelijk marktinformatie worden verkregen om de kansen en bedreigingen na overname in te schatten. Sophista zal in aanloop op de mogelijke aankoop het bedrijf (financieel) analyseren en een indicatie geven van de waarde van de onderneming. Deze waardering dienst als basis tijdens de onderhandeling. Dankzij onze jarenlange ervaring met onderhandelen staan wij garant voor effectieve onderhandeling, met oog voor de toekomst, zeker wanneer je na de overname nog een periode samenwerkt. De belangrijkste punten van overeenstemming worden door ons vastgelegd in een LOI.

Due diligence & Financiering

Er wordt een due diligence onderzoek gestart om inzicht te krijgen in de financiële, commerciële, fiscale, juridische en ESG aspecten van de onderneming. Wij regelen de communicatie tussen beide partijen tijdens het boekenonderzoek en voeren de finale onderhandelingen. Verder bespreken we de financieringsbehoefte voor de overname. Sophista beschikt over sterke banden met Nederlandse banken en overige financiële partijen. We zullen financieringsaanvragen doen en onderhandelingen voeren met de vermogensverstrekkers. Wanneer het due diligence-onderzoek en de financieringsaanvraag zijn afgerond wordt de koopovereenkomst opgesteld.

Deal closing

Na een intensief traject is het tijd voor de deal closing. Hiervoor worden eerst de benodigde overeenkomsten opgesteld. Afhankelijk van de transactie zullen dit zijn: 

  •       Overeenkomst van Koop en Verkoop. Alle afspraken die partijen met elkaar hebben gemaakt voor de feitelijke overname van de onderneming. 
  •       Aandeelhoudersovereenkomst. Mogelijk blijft de verkoper na verkoop nog gedeeltelijk aandeelhouder van de onderneming. Jullie zullen dan gaan samenwerken met jouw medeaandeelhouders. Alle afspraken tussen aandeelhouders worden vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst. 
  •       Overeenkomst van Geldlening. Het kan zijn dat in de onderhandelingen is overeengekomen dast een deel van de koopsom door jouw schuldig blijft na overname. De afspraken in het kader van deze (achtergestelde) lening of earn-out worden in een overeenkomst vastgelegd. 
  •       Huurovereenkomst. Wanneer het onroerend goed na overname wordt gehuurd van koper, kan een nieuwe huurovereenkomst onderdeel zijn van de afspraken. 
  •       Adviesovereenkomst. Vaak worden tussen partijen afspraken gemaakt over de rol van de verkoper na overname. Deze afspraken worden vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst. 

Als partijen overeenstemming hebben bereikt over de overeenkomsten is tenslotte het moment daar. De koopovereenkomst is getekend en de levering van de aandelen/activiteiten vindt plaats en het aankooptraject wordt bij de notaris afgerond.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten