Top 3 Power BI update februari 2022

Microsoft voert voortdurend verbeteringen door aan Power BI. Hierbij behandelen we de meest interessante toevoegingen van de afgelopen maand.

Conditional formatting met tekst velden

Conditioneel opmaak houdt in dat een visual een bepaalde visuele eigenschappen kan geven gebaseerd op de data die wordt getoond. Voorheen kon dat alleen maar met velden waar getallen in stonden. Met de nieuwe update kan dit nu ook gedaan worden met tekst velden. Hier onder staat een voorbeeld waarbij alle velden met als waarde “Audio” oranje als kleur krijgen.

Enhanced row level security

Row level security (RLS) is een manier om bepaalde delen van de database waar een dashboard op gebaseerd is af te schermen van gebruikers die delen niet mogen zien. Er kunnen rollen worden gemaakt die met behulp van DAX formules alleen maar de voor die rol bedoelde data kunnen in zien. Gebruikers kunnen dan toegevoegd worden aan deze rollen waardoor de DAX formules van de rol ook gelden voor de gebruiker. Deze DAX formules werken per regel van de tabellen, vandaar de naam row level security.

In de nieuwste update van Power BI hoeven er geen ingewikkelde DAX formules geschreven te worden. Dit kan nu ook gedaan worden door middel van dropdown menus en invulvelden. Dit maakt het een stuk mokkelijker om RLS toe te passen.

Linear regression in Power BI

De februari update van Power BI voegt twee nieuwe DAX formules toe: LINEST en LINESTX. Met deze formules heeft Power BI nu de mogelijkheid tot het uitvoeren van lineaire regressie. Dit is een statistische methode om voorspellingen te maken op twee variabele die een lineair verband hebben met elkaar.

De output van een lineaire regressie is de “line of best fit”. Dit is een simpele formule in de vorm van y = ax + b, waarbij a en b gegeven zijn door de lineaire regressie en y en x ingevoerd kunnen worden om de andere te berekenen. De “line of best fit” is de formule die dan het beste past bij het verband tussen de twee variabelen. Deze formule kan gebruikt worden om voorspellingen te maken.

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?

Als je wilt weten hoe het is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten