Trends en innovatie

Het is alweer december. Traditioneel de maand van het samenkomen met familie en vrienden met volop tijd voor gezelligheid, reflectie en vooruit kijken naar het komende jaar. Ook de bedrijfsborrels en kerstfeesten zijn niet meer weg te denken, waar we dan ook graag naar uit kijken met collega’s en relaties. En hoe anders is het dit jaar.

 

Het echte samenkomen in groten getale met elkaar laten de coronamaatregelen helaas niet toe. Dit jaar is dan ook een heel bijzonder jaar die we, in alle opzichten, niet snel zullen vergeten. Hoe we aan het begin van het jaar met veel enthousiasme en goede vooruitzichten het jaar startten, dompelde de coronacrisis ons in nieuwe fenomenen als intelligente lockdowns, volledig thuiswerken en ingrijpende maatregelen op de werkvloer. Waar we in de zomer in ieder geval weer konden genieten van het buiten zijn, de terrasjes en de restaurants, wordt het nu een lange winter. Het effect hiervan op ons welzijn en de welvaart lezen we elke dag in de krant.

In rap tempo heeft iedereen zich vanaf maart noodzakelijkerwijs aangepast aan de nieuwe situatie. Dusdanig dat de business zoveel als normaal mogelijk kon doordraaien. Zeker waar het gaat om online bijeenkomsten, vergaderingen, dagstarts en webinars. Op dit vlak hebben we veel geleerd van de mogelijkheden en kunnen we efficiënter onze tijd besteden. Wel hebben we inmiddels geleerd dat “online” ook limieten kent en we niet alleen vanuit sociaal oogpunt bij elkaar moeten komen, maar ook in de praktische uitwerking bij bijvoorbeeld onderhandelingen in het kader van overnames.

Een aantal sectoren zijn economisch zeer hard geraakt, andere sectoren minder hard of floreren zelfs. Maar ook binnen sectoren zijn er grote verschillen. Dan is het interessant om te onderzoeken wat een mogelijke (deel) oorzaak hiervan is.

In mijn optiek zien succesvolle ondernemers en familiebedrijven onder alle omstandigheden kansen en mogelijkheden die anderen niet zien. Hun visie, doortastendheid en grenzeloze beleving vinden wij bij onze bedrijven Sophista, Actan en Twine inspirerend. Ondernemers zijn dan ook gewend om te handelen onder onzekerheid, zowel op de korte termijn als lange termijn. Dit jaar moest er direct worden gehandeld en werden moeilijke beslissingen genomen onder grote onzekerheid. Maar ook voor de (middel)lange termijn is aanpassingsvermogen noodzakelijk. Inspelen op trends en innovatie is daarbij de sleutel tot succes. Voor de continuïteit op de lange termijn ontwikkelen succesvolle ondernemers een heldere koers. Hoewel dit pad daarnaartoe afhankelijk kan zijn van de weg erlangs, is die stip op de horizon het uitgangspunt. Technologische innovaties, nieuwe trends en veranderend consumentengedrag zijn de drijvende krachten achter veranderingen en snelle ontwikkelingen binnen sectoren. Ze zorgen voor aardverschuivingen en kunnen ontwrichtend werken voor bestaande markten en ondernemingen. Ook de verdichting van de samenleving neemt steeds meer toe, alles hangt met elkaar samen. Tel daar de voortdurend veranderende wet- en regelgeving en de complexe monetaire situatie bij op en je ziet welke uitdagingen allemaal op ondernemers afkomen. In hoeverre is de ondernemer dan in staat om adequaat te reageren en zich aan te passen aan de vernieuwingen en snelle ontwikkelingen?

Om gedegen koers te houden is een goede strategie onontbeerlijk voor de onderneming. Strategie geeft richting aan het businessplan van een organisatie en beschrijft hoe en op welke wijze de doelstellingen in de toekomst gerealiseerd moeten gaan worden.  Een strategie gericht op groei creëert toegevoegde waarde, want groei zet zaken in beweging, maakt het mogelijk om te investeren en geeft nieuwe kansen om te vernieuwen. Hiermee kan concurrentievoordeel behouden worden. De juiste strategie is nooit af, maar wordt continu onder de loep gehouden.

Het inspireert ons keer op keer om hier een succesvolle bijdrage aan te leveren. Dat deden we altijd al in ons 20-jarig bestaan en dat blijven we doen. Ook wij blijven ons ontwikkelen en zijn creatief in het creëren van oplossingen, waarbij innovatie en technologie hand in hand gaan. Zodat onze ondernemers en familiebedrijven weer verder kunnen waar zij het beste in zijn: ondernemen!

Namens het hele team van Sophista wensen wij jullie fijne feestdagen en een voorspoedig ondernemend 2021.

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?

Als je wilt weten hoe het is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten