Twine Top 3 Power BI updates januari

 

Microsoft voert voortdurend verbeteringen door aan Power BI. Hierbij behandelen we de meest interessante toevoegingen van de afgelopen maand.

Nieuwe DAX functies

De grootste toevoeging aan Power BI van december en januari is de introductie van 3 nieuwe DAX functies: INDEX, OFFSET, en WINDOW. Deze functies maken het vergelijken van waardes makkelijker. Met de INDEX functie kan een specifieke rij uit de tabel opgehaald worden gebaseerd op de absolute positie van de rij. Zo kan bijvoorbeeld de vierde rij uit een tabel worden opgehaald. Dit kan handig zijn als een van de rijen een standaard is waarmee de rest vergeleken moet worden. De OFFSET functie werkt vrijwel het zelfde als INDEX op een belangrijk verschil na: OFFSET haalt een rij op gebaseerd op relatieve positie. Als rijen vergeleken moeten worden met voorgaande rijen kan deze functie goed van te pas komen. WINDOW is de laatste nieuw toegevoegde functie. Hiermee kan je een slice van je tabel ophalen gebaseerd op absolute of relatieve positionering. Deze functie kan gebruikt worden als maar een deel van de tabel nodig is om een berekening mee te maken. Denk bijvoorbeeld aan het berekenen van een voortschrijdend gemiddelde op basis de rijen in een tabel.

Meer data connectivity

In ander nieuws, er zijn nieuw database connectors toegevoegd in deze Power BI update. Zo is er support voor Azure Databricks, Cosmos DB V2, Dremio Coud, en Google BigQuery toegevoegd. Deze nieuwe connectors zullen het in de toekomst makkelijker maken om verbindingen te leggen met databases die op deze software runnen.

Nieuwe visualisaties

De december en januari updates van Power BI voegt veel nieuwe visualisaties toe. Sommige van de nieuwe toevoegingen zijn kleine veranderingen op al bestaande visualisaties. Een zijn de dubbele X en Y assen visualisaties. Deze geven de mogelijkheid om meerdere assen toe te voegen aan de normale staaf en lijn diagrammen.

Andere visualisaties zijn helemaal nieuw. Een voorbeeld hiervan is de likert schaal visualisatie. Deze kan gebruikt worden om de resultaten van surveys gemaakt met een likert schaal mooi en overzichtelijk in kaart te brengen.  Hieronder staat een voorbeeld met vijf verschillende antwoorden waar neutraal als extra kolom is toegevoegd.

Ook is er een 3d visualisatie toegevoegd. 3DBI visual heeft als doel ruimtelijke informatie weer te geven in een 3d visualisatie. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om locaties van producten in een warenhuis bij te houden. Het voorbeeld hieronder laat zien hoe deze visual er uit kan gaan zien.

 

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?
Als je wilt weten hoe is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten