Uitverkoop van de Zaanstreek?

Een aantal jaren geleden schreef voormalig NRC-journalist Menno Tamminga een boek over de uitverkoop van Nederland. Hij onderzocht de effecten en de omvang van de overnamemarkt tussen Nederlandse en buitenlandse ondernemingen.

Het vraagstuk houdt velen bezig: beleggers, ondernemers, politiek. Maar ook de gemiddelde Nederlander (voor zover deze bestaat) heeft een mening over dit vraagstuk. Soms lopen emoties hoog op; waarom moet bijvoorbeeld onze nationale trots verkocht worden aan de Fransen? Een transactie van Air France door een buitenlandse partij ziet men niet zo snel gebeuren. De laatste tijd gaan geopolitieke invloeden een belangrijkere rol spelen. Kijk naar het vertrek van Heineken in Rusland, maar ook de vraag welke leveringen ASML nog mag doen aan China. Tot 2006 sloeg de balans voor Nederland de goede kant op, maar sinds dat jaar nemen meer buitenlandse bedrijven Nederlandse bedrijven over.

Voorstanders geven aan dat in een (vrije) markt internationale overnames altijd mogelijk moeten zijn. Het leidt tot optimale waardecreatie voor aandeelhouders. Tegenstanders wijzen op de negatieve effecten, wanneer we een zgn. filialenland zouden worden. De gedachte is dat dit leidt tot verlies van werkgelegenheid doordat bij economische tegenwind filialen het eerst gesloten worden. Naast economische heeft het vraagstuk ook een cultureel component: het blijkt dat de hoofdkantoren meer dan evenredig investeren in veelal (lokale) cultuur als musea en muziekcentra.

Ook in de Zaanstreek zijn overnames van alle tijden. Zowel aan koop- als aan verkoopzijde. Uiteraard kennen we de grote deals van Honig, Verkade, Zaanlandse Olieraffinaderij, Duyvis etc. die verkocht zijn aan al dan niet buitenlandse kopers. Maar ik zie ook in onze praktijk de sterke, nuchtere mooie Zaanse bedrijven die zelf op overnamepad gaan. Het zijn de ondernemers in het MKB die ambitieus, innovatief en maatschappelijk betrokken zijn. Daar staat de Zaanstreek ondermeer bekend om: innovatief denken met een hoog ambitieniveau. De Zaanstreek was in 2021 zelfs de meest innovatieve regio van Nederland! Bedrijvigheid om trots op te zijn. De Zaanse ondernemers integreren overnames steeds meer in hun bedrijfsstrategie. We kennen verschillende voorbeelden in diverse sectoren als maakindustrie, transport, handel en ICT.

Dus: totaal geen uitverkoop van de Zaanstreek, nee zeker niet! Leve de innovatieve bedrijvigheid van de Zaanstreek!

Artikel gepubliceerd in IntoBusiness Zaanstreek april 2023.

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?
Als je wilt weten hoe is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten