Vergroening goed voor milieu en portemonnee

 

Hoe kan vastgoedbeheer een brug slaan naar verduurzaming en een circulaire samenleving? Aan het  Wouter Beijer in de INTO Business Alkmaar.

Wouter Beijer is registeraccountant bij Actan adviseurs & accountants. Zijn specialisme is het in teamverband uitvoeren van controleopdrachten voor klanten in de private en publieke sector. Hierbij streeft hij transparantie van het controleproces en het vermijden van verrassingen voor de opdrachtgever na.

‘Vergroening goed voor milieu én portemonnee’

‘Vastgoedbeleggers die niet meebewegen lopen het risico op waardedaling’

“Van oudsher is de vastgoedmarkt een markt die gebaseerd is op waardestijging, rendement, de strijd om het grootste en mooiste kantoorgebouw en het in rap tempo woningen bouwen om de bevolkingsgroei bij te benen. De afgelopen drie jaar zijn daar twee grote ontwikkelingen bijgekomen, namelijk de opkomst van het thuiskantoor en de woningnood. Dit laatste voornamelijk als gevolg van vastgoedeigenaren die voor de hoogste prijs verhuren aan expats.

Wanneer het (deels) thuiswerken blijft bestaan, veranderen de wensen van woningbezitters en moeten eigenaren van kantoorvastgoed zich gaan herbezinnen op de functie van hun kantoren. Kantoren moeten ineens gaan concurreren met de thuiswerkplek. Vooral kantoren buiten de stad of die minder goed bereikbaar zijn. Een (gedeeltelijke) transformatie van kantoor naar woning lijkt dus noodzakelijk. En als we toch bezig zijn met deze verbouwingen, laten we dan meteen steviger inzetten op energiebesparende maatregelen en circulariteit. Dat dit maatschappelijk en klimaat technisch wenselijk is weet iedereen, maar is deze transitie ook rendabel voor de vastgoedbelegger? Of andersom hoeveel kost het als je niet meebeweegt?

Vastgoedbeleggers die niet meebewegen met de veranderende wensen en eisen lopen het risico op waardedaling van hun bezit. Voor de bouw in zijn algemeenheid betekent dit dat stevig moet worden ingezet op energiebesparende maatregelen en circulariteit om het gebruik van schaarse grondstoffen te beperken en de milieu-impact van de gebouwde en nog te bebouwen omgeving te minimaliseren.

Vanaf 2023 moet elk kantoor in Nederland volgens de wet minimaal energielabel C hebben. Dat betekent dat kantoorgebouwen met label D of lager de wet overtreden. Daarnaast is het door de gigantische stijging van de energielasten bijna noodzakelijk om het kantoor te upgraden om de energierekening te drukken. Vastgoedbeheer kan en moet dus om meerdere redenen meebewegen om een brug te slaan naar verduurzaming en een circulaire samenleving. Niet alleen om de klimaatdoelstellingen te behalen maar ook om de eigen portemonnee gevuld te houden. Milieuvriendelijke gebouwen genieten zowel bij ontwikkelaars als consumenten steeds meer de voorkeur. Ook zijn de voordelen ervan, niet alleen voor het milieu maar ook in financieel opzicht, in talloze succesvolle groene projecten al aangetoond.

Bij Guidon Groep gidsen wij onze klanten langs alle vraagstukken van oprichting tot overdracht. Zoekt u een strategische blik om te sparren over uw toekomstvisie, vastgoedportefeuille en verduurzamingsdoelstelling, graag stellen wij één van onze ondernemersgidsen aan u ter beschikking.”

Artikel geplaatst in IntoBusiness Alkmaar, winter 2022

 

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?
Als je wilt weten hoe is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten