Waardebepaling onderneming

Begin oktober was de aanstaande beursgang van Coolblue veelvuldig in het nieuws. De precieze waarde van Coolblue werd door de zakenbankiers en analisten op dat moment geschat tussen de 3 en 6 miljard euro. Dit komt neer op een multiple van 75x tot 150x de verwachte winst in het komende jaar. Dergelijke multiples zijn uitzonderlijk hoog en zien we binnen het Nederlandse MKB niet terug. Overnameplatform Brookz publiceert ieder halfjaar een overzicht van de EBITDA-multiples per sector, waarbij voor het eerste half jaar van 2021 de gemiddelde multiple voor het Nederlandse MKB wordt geschat op 4,85.

In bovengenoemd voorbeeld wordt de waarde van een onderneming vastgesteld in verband met een mogelijke beursgang. Er zijn talloze andere redenen waarom je de waarde van een onderneming zou willen berekenen. Vaak heeft dit te maken met een aan- of verkoopproces. Dit proces kan zowel met externe partijen zijn als bedrijfsopvolgingen binnen de familie of één van uw medewerkers. Maar een bedrijfswaardering kan bijvoorbeeld ook aan de orde komen bij het verwerven van financiering, een echtscheiding waarbij de aandelen van een onderneming binnen de huwelijksboedel vallen of ter inzicht in waarde bepalende factoren.

 

Waarderingsmethoden

Voor het vaststellen van de waarde kan, zoals bij Coolblue, een waarderingsmethode worden toegepast op basis van een multiple. In de praktijk worden daarnaast nog een drietal andere methodes toegepast, namelijk:

  • Discounted cash-flow methode (DCF-methode), gebaseerd op de toekomstige vrije geldstromen;
  • Asset-based methode, waarbij de waarde wordt bepaald op basis van de balans van de onderneming;
  • Profit-based methode, waarbij de winst van de onderneming een belangrijke rol vormt.

 

Voorkeur voor DCF-methode

Welke waarderingsmethode wordt toegepast is casus afhankelijk. In veel gevallen geniet de DCF-methode onze voorkeur aangezien deze methode het meest zuivere beeld geeft van de waarde van de onderneming. Als koper koop je geen financiële historie maar koop je toekomstige financiële prestaties. Hier houdt de DCF-methode rekening mee. De ondernemingswaarde wordt met deze methode vastgesteld op basis van toekomstige vrije geldstromen, rekening houdend met benodigde investeringen in bedrijfsmiddelen en werkkapitaal. Bij het opstellen van een waardebepaling spelen onder meer de volgende factoren een rol: historische resultaten, toekomstverwachtingen, groeipatronen, marktomstandigheden, onderneming specifieke risico’s. Sophista neemt alle aspecten tot in detail onder de loep. De bevindingen van de waardering van de onderneming worden gepresenteerd in een waarderingsmemorandum, met daarin onder andere een toets met andere waarderingsmethoden, scenario analyses en een gevoeligheidsanalyse.

 

Waarde en prijs

Let wel op, er bestaat een verschil tussen waarde en prijs. De bedrijfswaardering kan afwijken van de uiteindelijke prijs die voor een onderneming wordt betaald. De economische waarde is namelijk niet gelijk aan de prijs. De uiteindelijke prijs vloeit voort uit de te voeren onderhandelingen met een potentiële koper, die mogelijk andere verwachtingen en mogelijkheden aan de onderneming toekent. Daarbij kunnen eventuele te behalen marktvoordelen en synergie-effecten een rol spelen.

 

Bent u benieuwd wat uw bedrijf nu waard is? Neem dan gerust contact met ons. Het team van Sophista helpt u hier graag bij!

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?

Als je wilt weten hoe het is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten