Wat te doen met het pensioenakkoord?

U heeft er vast al meer over gelezen, de werknemerspensioenregelingen (ofwel de zogenoemde 2e pijler van onze pensioenopbouw) gaan behoorlijk wijzigen. Op 16 december 2020 is het pensioenakkoord verwerkt in een concept wetsvoorstel, welk wetsvoorstel op 30 maart 2022 is aangeboden aan de Tweede Kamer. Aanname van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer heeft tot gevolg dat nagenoeg alle pensioenregelingen in Nederland moeten worden aangepast.

 

Doel wijzigingen

Het doel van de wijzigingen is om eerder perspectief te bieden op een koopkrachtig pensioen en daarnaast meer flexibiliteit in te bouwen waardoor het pensioen beter aan zou moeten sluiten bij de economische ontwikkelingen. Daarbij is het doel om pensioen voor de deelnemers transparanter en persoonlijker te maken. Een van de meest kenmerkende wijzigingen is dat in de nieuwe pensioensystematiek deelnemers pensioen gaan opbouwen op basis van een premieregeling. Het gaat daarbij om een leeftijdsonafhankelijke premiestaffel. Er geldt een vlakke premie met een maximum van in beginsel 30%. Dit betekent dat jongere deelnemers meer, maar oudere deelnemers minder opbouwen dan nu het geval is.

Een apart wetsvoorstel regelt dat het mogelijk wordt om op de pensioendatum 10% ineens op te nemen om bijvoorbeeld die droomreis of aanschaf van een camper mogelijk te maken. Voor mensen die hier gebruik van willen maken is het uiteraard wel verstandig om eerst goed in kaart te brengen wat hier op lange termijn de gevolgen van zijn voor het inkomen.

 

Wanneer actie?

De nieuwe pensioenregeling wordt al per 1 januari 2023 van kracht, maar geen zorgen: er geldt een transitieperiode waarbij u de huidige regeling voor zover deze bestaat op 31 december 2022 in stand kunt houden tot uiterlijk 31 december 2026. In die periode krijgen u, de sociale partners en de pensioenuitvoerders de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, die dus uiterlijk op 1 januari 2027 ingaan. Let op: als u in de transitieperiode een nieuwe werknemer in dienst neemt, kan deze nog wel deelnemen in de huidige pensioenregeling. Maar wilt u na 31 december 2022 een nieuwe pensioenregeling treffen, dan zal deze wel moeten voldoen aan de nieuwe voorwaarden.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Uiteraard houden wij de ontwikkelingen op het gebied van pensioenen nauwlettend in de gaten. Bent u aangesloten bij een bedrijfspensioenfonds, dan zult u via hen de meest actuele informatie ontvangen. Is dat niet het geval, houdt u onze berichtgeving dan goed in de gaten. Wij informeren u zodra de nadere details helder zijn. Mocht u op voorhand vragen hebben, bel dan gerust met Annet de Vries of Jessica Verdel via 020-653 21 00.

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?
Als je wilt weten hoe is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten