Wordt duurzaamheid op waarde geschat?

In het licht van klimaatverandering, eerlijke verdeling van welvaart en een toekomstbestendige wereld heeft ieder zijn rol; zo ook de ondernemer. De invulling van deze rol is afhankelijk van de ondernemer, van het bedrijfsmodel, maar ook van externe factoren. Daarnaast vergen duurzame maatregelen veelal ook investeringen en vraagt u zich wellicht af hoe groot de publieke verantwoordelijkheid van de ondernemer is, hoe u dit kunt financieren en of dit zich ook vertaalt naar een hogere waarde van uw onderneming?

 

Soms zijn de noodzaak en economische voordelen van verbetering van duurzaamheid in uw processen en businessmodel heel zichtbaar. Bijvoorbeeld als er een afhankelijkheid is van aanbestedingen bij overheden. Duurzaamheid van de onderneming, de werkwijze en processen worden steeds vaker meegewogen. In dit voorbeeld is het effect heel duidelijk, maar ook breder groeit de maatschappelijke aandacht voor duurzaamheidsvraagstukken. Onder consumenten stijgt het besef van urgentie om toekomstbestendig te consumeren en te kopen bij ondernemingen die dit voorstaan en hier een voortrekkersrol in nemen. Klantenloyaliteit groeit naarmate de klant zich kan identificeren met de onderneming. Daarnaast speelt duurzaam ondernemen ook een groeiende rol bij het aantrekken en behouden van personeel; investeringen in duurzaamheid maken u een aantrekkelijke werkgever. Tenslotte zijn er aan de kostenkant wellicht ook voordelen te behalen door bewuster om te gaan met grondstoffen, energie, bedrijfs- en vervoersmiddelen, etcetera.

Incorporatie van duurzaamheid in het businessmodel verbetert dus uw marktpositie op de korte en lange termijn, verbetert uw positie als werkgever en kan kostenbesparingen opleveren. Blijft de vraag of deze maatschappelijke toegevoegde waarde ook tot uitdrukking komt in een hogere waardering van de onderneming. Uiteraard is dit erg bedrijfsafhankelijk, maar in zijn algemeenheid hebben de juiste maatregelen een positief effect op de waardering. Uitbreiding of behoud van de afzetmarkt en daarmee omzet, eventuele kostenbesparingen en reeds gedane investeringen hebben een directe invloed op de toekomstige verdiencapaciteit van de onderneming en daarmee op de waarde. Daarnaast wordt er bij een bedrijfswaardering gekeken naar het risicoprofiel, waarbij ook toekomstbestendigheid van het verdienmodel en flexibiliteit van de bedrijfsactiviteiten worden gewogen. Verduurzaming van het businessmodel kan bijdragen aan een lager risicoprofiel en daarmee aan een hogere ondernemingswaarde.

Kortom, uw onderneming en verdienmodel kritisch met een duurzame bril bekijken voegt waarde toe. Onmiskenbaar op maatschappelijk vlak, maar ook economisch.

Wij denken graag met u mee over de toegevoegde waarde van duurzaamheid en overige waarde drijvers van uw onderneming. Daarnaast kunnen we u helpen met de mogelijkheden op het gebied van (overheid gestimuleerde) financieringsmogelijkheden.

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?
Als je wilt weten hoe is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten