Verkoop

Succesvolle verkoop

De verkoop van een bedrijf is een intensief, emotioneel traject. Bij Sophista begrijpen we dat de verkoop van een bedrijf vaak een ‘once in a lifetime’ gebeurtenis is, je verkoopt tenslotte jouw levenswerk. Een succesvolle verkoop is sterk afhankelijk van de professionele begeleiding bij het verkooptraject. Wij streven ernaar om jou als ondernemer te voorzien van het beste advies en een volledige ontzorging. Dankzij onze ervaring, betrokkenheid en doelgerichte totaalaanpak in overnametrajecten kunnen wij deskundig adviseren.

Het verkoopproces

1. Voorbereidingsfase

 • Bedrijfsverkenning, marktanalyse en strategieformulering
 • Waardebepaling
 • Heldere verkoopdocumentatie
  in de vorm van een informatiememorandum

2. Marketingfase

 • Geheimhouding (NDA)​
 • Versturen verkoopdocumentatie ​
  en procesbrief​
 • Gesprekken en ​
  management presentaties​
 • Onderhandelingen​
 • Intentieverklaring (LOI)​

3. Due Diligence

 • Verzamelen gegevens​
 • Boekenonderzoek​
 • Q&A sessies​
 • Procesbewaking en bespreking uitkomsten boekenonderzoek

4. Deal closing

 • Transactiedocumentatie en finale onderhandelingen SPA​
 • Signing & closing

Voorbereidingsfase

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat begint met een gedegen analyse van de onderneming. Uiteraard dienen ook de doelstellingen en wensen van jou als verkopende ondernemer te worden geïnventariseerd. Het vormt de basis voor de strategie en uitvoering van het vervolg.

Tijdens de voorbereidingsfase werken we nauw samen om de beste strategie te bepalen voor de verkoop van jouw onderneming. We bekijken welke verkoopstrategie het beste bij jouw doelen past. Opties variëren van een strategische verkoop, een management buy-out, verkoop aan private equity partijen of verkoop aan investeringsmaatschappijen en investeerders. Wellicht wilt u uw onderneming niet in één keer verkopen, maar overweegt u een gedeeltelijke verkoop of pre-exit. Ons doel is om gezamenlijk een strategie te bepalen die uw belangen optimaal behartigt.

Verder voeren wij ook een marktanalyse uit, stellen wij een informatiememorandum op en zullen wij een waardebepaling opstellen van je bedrijf. Hierin wordt een bandbreedte bepaald voor de waarde van je onderneming. Dit vormt mede de basis voor de onderhandelingen verder in het verkooptraject.

In de gesprekken in de voorbereidingsfase is een keuze gemaakt voor het type koper. De zoektocht naar de juiste koper begint met het opstellen van een longlist. Vanuit de uitgevoerde research en jouw eigen marktkennis wordt een longlist samengesteld van mogelijk geïnteresseerden. Hiervoor wordt informatie verzameld uit diverse databases en branchegegevens. In overleg wordt vervolgens een eerste selectie gemaakt van partijen die benaderd kunnen worden, de shortlist. 

Marketing- en onderhandelingsfase

Zodra de strategie is bepaald, start de marketingfase. In deze fase draait alles om het benaderen van potentiële kopers. Op basis van de gezamenlijk vastgestelde shortlist benadert Sophista de mogelijke geïnteresseerde partijen op de shortlist met behoud van anonimiteit van de onderneming. Pas na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring delen wij het opgestelde informatiememorandum van de onderneming tezamen met een procedurebrief waarin wij hen informeren over het vervolgproces en een aantal vragen.

Zodra beide partijen enthousiast zijn volgt de fase van indicatieve biedingen en onderhandelingen. Met onze jarenlange ervaring zorgen wij voor effectieve onderhandelingen. Bruggen bouwen, begrip hebben, goed luisteren, vertrouwen geven en oog houden voor de toekomst zijn hiervoor belangrijke aspecten. Een goede relatie na overdracht is immers erg belangrijk wanneer je na de verkoop nog een periode samenwerkt. Wanneer de handelingen op hoofdlijnen zijn afgerond, wordt er een intentieverklaring getekend en kan het due diligence-onderzoek plaatsvinden.  

Due Diligence fase

Tijdens de onderhandelingsfase heeft de koper een beeld gekregen van jouw onderneming. Dat beeld is gebaseerd op de verstrekte informatie in het informatiememorandum en de aanvullende gesprekken. Wanneer op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt, zal de koper willen controleren of dit beeld van de onderneming overeenkomt met de werkelijkheid.

Een boekenonderzoek kan worden uitgevoerd op ieder aspect van de onderneming, bijvoorbeeld op financieel, commercieel, fiscaal, juridisch en/of ESG vlak. Andere aandachtsgebieden kunnen zijn: onroerend goed, verzekeringen, personeel, pensioen, vergunningen, etc. Hoewel het onderzoek wordt uitgevoerd door de koper, is het boekenonderzoek ook voor de verkoper een intensief traject. Wij zorgen dat dit proces zo soepel mogelijk verloopt en regelen de communicatie tussen de verschillende partijen tijdens het boekenonderzoek. Ook voeren wij de finale onderhandelingen, welke bij een juiste aanpak tot een minimum beperkt kunnen worden. 

Deal Closing

Na een intensief traject komt de kroon op het werk met de deal closing. Hiervoor worden eerst de benodigde overeenkomsten opgesteld. Afhankelijk van de transactie zullen dit zijn: 

 • Overeenkomst van Koop en Verkoop. Alle afspraken die partijen met elkaar hebben gemaakt voor de feitelijke overname van de onderneming. 
 • Aandeelhoudersovereenkomst. Mogelijk blijf je na verkoop nog gedeeltelijk aandeelhouder van de onderneming. Je zult dan gaan samenwerken met de medeaandeelhouders. Alle afspraken tussen aandeelhouders worden vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst. 
 • Overeenkomst van Geldlening. Het kan zijn dat koper u een deel van de koopsom schuldig blijft na overname. De afspraken in het kader van deze (achtergestelde) lening of earn-out worden in een overeenkomst vastgelegd. 
 • Huurovereenkomst. Wanneer het onroerend goed na overname wordt gehuurd van verkoper, kan een nieuwe huurovereenkomst onderdeel zijn van de afspraken. 
 • Adviesovereenkomst. Vaak worden tussen partijen afspraken gemaakt over de rol van de verkoper na overname. Deze afspraken worden vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst. 

Als partijen overeenstemming hebben bereikt over de overeenkomsten is tenslotte het moment daar. De levering van de aandelen/activiteiten vindt plaats en het verkooptraject wordt (veelal bij de notaris) afgerond. 

Onze recente verkooptransacties

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten